Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 641

protokols Nr. 19, 21. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.528
“Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju”

Pamatojoties uz Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikuma Nr.29 “Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.528 “Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju” šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.5. Māris Hmeļņickis – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa kārtības policijas nodaļas priekšnieka vietnieks;”

1.2. izteikt 1.8.un 1.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.8. Airita Isakoviča – Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes Nepilngadīgo pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas psiholoģe;

1.9. Mārīte Švīgere – Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļas referente”.

2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF