Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 530

protokols Nr. 22, 18. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.528
„Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikuma Nr.29 „Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.528 „Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju” 1.8.apakšpunktā un izteikt to šādā redakcijā:

„1.8. Anete Tupe – Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas vadītāja”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF