Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 22.janvārīNr. 16

protokols Nr. 2, 18. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187
„Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumu Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”,  Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187 „Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju”, lēmuma 1.2.2.apakšpunktu izsakot šādā redakcijā:

„1.2.2. Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas vecākais būvinženieris Mārtiņš Plataiskalns.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF