Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 9.jūlija 259.lēmumu

2015.gada 22.janvārīNr. 5

protokols Nr. 2, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.342
„Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumu Nr.342 „Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu” (turpmāk – Lēmums) ir apstiprināts Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvs. Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un 12.panta pirmās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt grozījumus Lēmuma 1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

„1. Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci Līgu Rokjāni uz pieciem gadiem.”

2. Izdarīt šādus grozījumus Lēmuma 2.punktā:

2.1. Izteikt lēmuma 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.2. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Līga Rokjāne (pilnvaru termiņš no 2015.gada 22.janvāra);”.

2.2. Svītrot Lēmuma 2.5.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF