Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 105

protokols Nr. 5, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra
lēmumā Nr.187 „Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošo noteikumu Nr.11 „Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187 „Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju”:

1. Lēmuma 1.2.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„1.2.2. Pilsētsaimniecības pārvaldes Būvniecības nodaļas vecākais būvinženieris M.Plataiskalns”.

2. Lēmuma 1.2.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„1.2.3. Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vides aizsardzības vecākā speciāliste I.Černovska”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF