Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 25.jūlijāNr. 412

protokols Nr. 18, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187
„Par Rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187 „Par Rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju”:

1. Svītrot lēmuma 1.2.1.apakšpunktu.

2. Papildināt lēmumu ar 1.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.2.6. Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors J.Upmalis”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF