Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 9.jūlija 259.lēmumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 16.aprīļa 165.lēmumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 22.janvāra 5.lēmumu

2012.gada 28.jūnijāNr. 342

protokols Nr. 9, 14. punkts

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu

Saskaņā ar Latvijas Republikas Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikuma Nr.9 „Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums“ 2.4.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā to, ka beidzas bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces pilnvaru laiks, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci Ilmu Kincu uz pieciem gadiem. Grozīts ar domes 2015.gada 22.janvāra 5.lēmumu

1.1 Papildināts ar domes 2015.gada 16.aprīļa 165.lēmumu

1.2 Papildināts ar domes 2015.gada 16.aprīļa 165.lēmumu

2. Noteikt šādu Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu:

2.1. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja Baiba Birka (pilnvaru termiņš no 2010.gada 29.aprīļa); Grozīts ar domes 2015.gada 16.aprīļa 165.lēmumu

2.2. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Ilma Kinca (pilnvaru termiņš no 2012.gada 28.jūnija); Grozīts ar domes 2015.gada 22.janvāra 5.lēmumu

2.3. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas loceklis Sanita Mieze (pilnvaru termiņš no 2010.gada 22.jūlija);

2.4. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas loceklis Ieva Tampe (pilnvaru termiņš no 2010.gada 22.jūlija);

2.5. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas loceklis Līga Rokjāne (pilnvaru termiņš no 2011.gada 30.jūnija). Svītrots ar domes 2015.gada 22.janvāra 5.lēmumu

2.6. Papildināts ar domes 2015.gada 16.aprīļa 165.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF