Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 29.septembrīNr. 424

protokols Nr. 17, 19punkts). punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187
„Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija lēmumu Nr.322 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita sarakstu apstiprināšanu”” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija lēmumu Nr.533 „Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju iecelšanu amatā”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187 „Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju”:

1. Aizstāt lēmuma 1.1.punktā vārdus „Komisijas priekšsēdētājs – Pilsētplānošanas nodaļas galvenais inženieris” ar vārdiem „Komisijas priekšsēdētājs – inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs.

2. Aizstāt lēmuma 1.2.1. punktā vārdus „nodaļas vadītājas p.i. G.Smalkā” ar vārdiem „nodaļas vadītāja G.Smalkā”

3. Aizstāt lēmuma 1.2.3.punktā vārdus „vides aizsardzības vecākais speciālists” ar vārdiem „projektu administrators”

4. Aizstāt lēmuma 1.2.5.punktā vārdus „Pilsētplānošanas nodaļas kartogrāfijas inženieris” ar vārdiem „inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas kartogrāfijas inženieris”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF