Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2005.gada 24.novembrīNr.24

Protokols Nr. 23, 10.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra
noteikumos Nr.13
"Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības
2005.gada budžeta apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 21., 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu
„Par pašvaldību budžetiem”

 1. Palielināt 2005.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem ieņēmumiem (klasifikācijas kods 12.1.0.0.) par Ls 26868.
 2. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pamatbudžetā 2005.gadā novirzīt finansējumu Ls 26868, t.sk.:
 3. 2.1. SIA „Jūrmalas ūdens” lietusūdens kanalizācijas kolektora Selgas ielā avārijas seku likvidēšanai Ls 9863 (klasifikācijas kods 07.200.4700);

  2.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 14787, t.sk.:

  2.2.1. basketbola kluba „I.O.S./Jūrmala” dalībai Latvijas basketbola čempionātā Ls 4120 (klasifikācijas kods 08.120.1482);

  2.2.2. sporta kluba „Jūrmalas sports” dalībai Latvijas Basketbola Amatieru līgā 2005./2006.g. sezonā Ls 593 (klasifikācijas kods 08.120.1482);

  2.2.3. Jūrmalas snovborda komandas dalībai LR Ziemas Olimpiādē Ls 415, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  08.120.1472 Ls 255;

  08.120.1482 Ls 160;

  2.2.4. sporta kluba „Jūrmalas sports” vīriešu handbola komandas dalībai virslīgas LR čempionātā Ls 180 (klasifikācijas kods 08.120.1472);

  2.2.5. I.Balodes teatrializēta dziesmu cikla „Rūķu dziesmas” izdošanai Ls 286 (klasifikācijas kods 08.251.1441);

  2.2.6. Latvijas pūtēju asociācijas rīkotā pasākuma atbalstam Ls 200 (klasifikācijas kods 08.251.1442);

  2.2.7. Latvijas cietumu kapelānu asociācijas pasākuma nodrošināšanai Dubultos Ls 100 (klasifikācijas kods 08.251.1482);

  2.2.8. grupas R.A.P. koncerta atbalstam Majoru kultūras namā Ls 800, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  08.251.1170 Ls 500;

  08.251.1479 Ls 300;

  2.2.9. Jūrmalas Ziemassvētku pasākuma Kabūrā organizēšanas izdevumu segšanai Ls 6868, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  13.200.1330 Ls 3885;

  13.200.1472 Ls 2983;

  2.2.10. Jūrmalas domes darbinieku un tūrisma uzņēmēju vizītes Igaunijā apmaksai Ls 1225, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  13.200.1330 Ls 905;

  13.200.1472 Ls 320;

  2.3. Jūrmalas mākslas skolai nekustamā īpašuma nodokļa nomaksai Ls 555, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.421.1479 Ls -653;

  04.421.1493 Ls +1208;

  2.4. Jūrmalas Bibliotēku apvienībai Ls 888, t.sk.:

  2.4.1. Centrālās bibliotēkas gāzes katla montāžas veikšanai Ls 588, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  08.210.1451 Ls 432;

  08.210.4180 Ls 156;

  2.4.2. Centrālās bibliotēkas 60 gadu jubilejas svinību apmaksai Ls 300 (klasifikācijas kods 08.210.1590);

  2.5. Jūrmalas 1.ģimnāzijai komandējuma izdevumu segšanai starptautiskā Comeniusa izglītības projekta „Pārejas posms uz jaunajiem laikiem Eiropā” ietvaros Ls 575 (klasifikācijas kods 04.211.1330);

  2.6. SIA „Jūrmalas namsaimnieks” tehniskā slēdziena pasūtīšanai ēkai Durbes ielā 13 Ls 200 (klasifikācijas kods 07.100.4700).

 4. Veikt izmaiņas 2005.gadā pašvaldības pamatbudžetā, t.sk.:
 5. 3.1. veikt izmaiņas pamatbudžetā saskaņā ar pielikumu;

  3.2. samazināt asignējumus maksājumiem no valsts budžeta pedagogu darba samaksai par Ls 2584, t.sk.:

  3.2.1. Lielupes vidusskolai par Ls 1346, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.1110 Ls 1085;

  04.211.1200 Ls 261;

  3.2.2. Mežmalas vidusskolai par Ls 1238, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.1110 Ls 998;

  04.211.1200 Ls 240;

  3.3. palielināt asignējumus maksājumiem no valsts budžeta pedagogu darba samaksai par Ls 2584,t.sk.:

  3.3.1. Jaundubultu vidusskolai par Ls 1542, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.1110 Ls 1243;

  04.211.1200 Ls 299;

  3.3.2. Vaivaru pamatskolai par Ls 1042, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.1110 Ls 840;

  04.211.1200 Ls 202;

  3.4. samazināt asignējumus no pašvaldības pamatbudžeta datortehnikas un programmatūras iegādei par Ls 26277, t.sk.:

  3.4.1. Kauguru vidusskolai par Ls 5947, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.4110 Ls 1863;

  04.211.4300 Ls 4084;

  3.4.2. Majoru pamatskolai par Ls 2804, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.4110 Ls 2345;

  04.211.4300 Ls 459;

  3.4.3. Mežmalas vidusskolai par Ls 2834, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.4110 Ls 1789;

  04.211.4300 Ls 1045;

  3.4.4. Pumpuru vidusskolai par Ls 2834, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.4110 Ls 1768;

  04.211.4300 Ls 1066;

  3.4.5. Jūrmalas 1.ģimnāzijai par Ls 2906, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.4110 Ls 1840;

  04.211.4300 Ls 1066;

  3.4.6. Jaundubultu vidusskolai par Ls 1698, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.4110 Ls 1113;

  04.211.4300 Ls 585;

  3.4.7. Mākslas skolai par Ls 199, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.421.4110 Ls 196;

  04.421.4300 Ls 3;

  3.4.8. Lielupes vidusskolai par Ls 2978, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.4110 Ls 1807;

  04.211.4300 Ls 1171;

  3.4.9. Peldēšanas skolai par Ls 131, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.422.4110 Ls 92;

  04.422.4300 Ls 39;

  3.4.10. Slokas pamatskolai par Ls 1984, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.4110 Ls 1697;

  04.211.4300 Ls 287

  3.4.11. Vakara vidusskolai par Ls 1739, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.4110 Ls 1722;

  04.211.4300 Ls 17;

  3.4.12. Sākumskolai „Taurenītis” par Ls 223 (klasifikācijas kods 04.211.4300).

  3.5. palielināt asignējumus no pašvaldības budžeta datortehnikas un programmatūras iegādei par Ls 26277, t.sk.:

  3.5.1. Izglītības pārvaldei par Ls 17062, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.4110 Ls 7845;

  04.211.4300 Ls 1566;

  04.010.4110 Ls 6445;

  04.010.4300 Ls 1206;

  3.5.2. Vaivaru pamatskolai par Ls 2371, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.4110 Ls 2245;

  04.211.4300 Ls 126;

  3.5.3. Alternatīvajai skolai par Ls 2371, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.4110 Ls 2245;

  04.211.4300 Ls 126;

  3.5.4. Sākumskolai „Taurenītis” par Ls 2102 (klasifikācijas kods 04.211.4110);

  3.5.5. Sākumskolai „Atvase” par Ls 2371, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.4110 Ls 2245;

  04.211.4300 Ls 126.

 6. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005.gadam””, palielināt 2005.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no mērķdotācijas izglītības pasākumiem par Ls 1430 (klasifikācijas kods 18.2.2.1.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Izglītības pārvaldei Speciālās izglītības skolas pedagogu darba samaksai (klasifikācijas kods 04.213.1140).
 7. Palielināt 2005.gadā ieņēmumus no maksas pakalpojumiem PA „Sociālās aprūpes centrs” par Ls 6974, t.sk.:

  ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot uzturēšanas izdevumu un ugunsdrošības signalizācijas ievilkšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

 8. 06.240.1140 Ls +2093;

  06.240.1200 Ls +504;

  06.240.1451 Ls -482;

  06.240.1459 Ls +907;

  06.240.1492 Ls +300;

  06.240.1529 Ls +235;

  06.240.1551 Ls +100;

  06.240.1563 Ls +2625;

  06.240.4180 Ls +692.

 9. Palielināt 2005.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksājumiem no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām par Ls 3770 (klasifikācijas kods 18.2.4.9.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem PA „Sociālās aprūpes centrs” Nodarbinātības Valsts Aģentūras pilotprojekta „Darbam nepieciešamo prakstisko prasmju apguve” realizācijai Ls 3770, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:
 10. 06.240.1170 Ls 3038;

  06.240.1200 Ls 732.

 11. Palielināt 2005.gadā speciālā budžeta pārējos ieņēmumus pašvaldības aģentūrai „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” par Ls 3088, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot aģentūras uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
 12. 06.240.1443 Ls +353;

  06.240.1459 Ls +635;

  06.240.1482 Ls +200;

  06.240.1512 Ls +500;

  06.240.1552 Ls +1000;

  06.240.1583 Ls +400.

 13. Veikt izmaiņas pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” 2005.gadā apstiprinātajā speciālā budžeta ziedojumu tāmē, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
 14. 06.240.1330 Ls -3360;

  06.240.1482 Ls +3360.

 15. Palielināt 2005.gadā speciālā budžeta Autoceļa fonda ieņēmumus no mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem/ielām par Ls 24975, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 23100 Jūrmalas pilsētas domei autostāvvietas izbūvei (klasifikācijas kods 12.100.7000).
 16. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2005.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.433-r, Nr.465-r, Nr.468-r, Nr.467-r, Nr.529-r piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 9674 apjomā, t.sk.:
 17. 10.1. Jūrmalas pilsētas muzejam Ls 1299 Aspazijas 140 gadu jubilejai veltītās starptautiskās konferences organizēšanai un reklāmai, t.sk.:

  08.251.1442 Ls +125;

  08.251.1482 Ls +49;

  08.251.1511 Ls +80;

  08.251.1590 Ls +1045;

  10.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 3000 Jomas ielas tualetes apsaimniekošanas izmaksu segšanai (klasifikācijas kods 07.100.1454);

  10.3. Jūrmalas pilsētas domei Ls 2240 revidentu darba apmaksai SIA „Dubultu šķelda” (klasifikācijas kods 01.100.1447);

  10.4. Sākumskolai „Taurenītis” Ls 1659 sporta zāles datortehnikas iegādei, t.sk.:

  04.211.4110 Ls +1219;

  04.211.4300 Ls +440;

  10.5. Bulduru kultūras namam Ls 134 interneta pakalpojumu apmaksai (klasifikācijas kods 08.230.1415);

  10.6. Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei Ls 372 vadītāja vietnieces S.Seņkinas pabalstam sakarā ar piecdesmit gadu jubileju, t.sk.:

  04.010.1150 Ls +300;

  04.010.1200 Ls +72;

  10.7. Slokas pamatskolai Ls 372 direktores V.Moisejevas pabalstam sakarā ar jubileju, t.sk.:

  04.211.1150 Ls +300;

  04.211.1200 Ls +72;

  10.8. Jūrmalas mākslas skolai Ls 378 autobusa īrei sakarā ar divdienu mācību ekskursiju uz Lietuvu (klasifikācijas kods 04.421.1472);

  10.9. Jūrmalas mūzikas vidusskolai Ls 220 interneta apmaksai (klasifikācijas kods 04.421.1415).

 18. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2005.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.521-r veiktās izmaiņas, t.sk.:
 19. 11.1. SIA „Jūrmalas kapi” apstiprinātā pamatbudžeta tāmē

  07.100.1486 Ls -299;

  07.100.1554 Ls -484;

  07.100.1455 Ls -99;

  07.100.1528 Ls +882.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada
24.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.24
(Nr. 23, 10.punkts)

Izmaiņas 2005.gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Pamatbudžets

Maksas pakalpojumi

Maksājumi no valsts budžeta

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Jūrmalas pilsētas dome

07.320.1454

07.100.4180

03.110.4700

03.120.4700

03.120.1451

01.100.4700

08.220.7000

08.210.4700

08.270.7000

12.100.4700

13.200.1310

13.200.1442

13.200.1445

13.200.1479

13.200.1482

13.200.1512

08.300.1412

08.300.1441

-6 730

-1 236

-195

-210

-55

-5 400

-15 000

-705

-3 120

-8 630

-150

-600

-141

-35

-15

-6

-5 300

-6 365

01.100.1140

07.100.1454

07.100.1590

07.100.1482

05.110.4700

07.240.7000

07.100.4700

08.220.7000

08.210.1451

12.100.1459

12.100.1482

13.200.1590

13.200.1330

13.200.1447

08.300.1590

08.300.1442

08.300.1479

08.300.1471

08.300.1472

08.300.1482

08.300.1512

08.300.1529

+8 520

+5 182

+1 133

+1 651

+460

+15

+315

+15 000

+705

+8 000

+300

+541

+206

+200

+4 200

+1 945

+650

+750

+150

+3 860

+100

+10

Sākumskola „Taurenītis”

04.211.1415

04.211.1454

04.211.1482

04.211.1454

-11

-29

-20

-600

04.211.1445

04.211.1486

04.211.1552

+60

+100

+500

Jūrmalas vakara vidusskola

04.211.1110

04.211.1140

04.211.1200

04.211.1330

04.211.1414

04.211.1415

04.211.1445

04.211.1454

04.211.1472

04.211.1482

04.211.1630

-248

-48

-258

-1

-55

-31

-21

-5

-1

-24

-45

04.211.1150

04.211.1443

04.211.1512

+555

+26

+156

04.211.1110

04.211.1200

-3 142

-882

04.211.1140

+4 024

Jūrmalas bērnu un valodu centrs

04.423.1459

04.423.1420

04.423.1482

04.423.1486

04.423.1529

-60

-68

-5

-37

-30

04.423.1411

04.423.1414

04.423.1415

04.423.1552

04.423.1570

+30

+30

+103

+22

+15

04.423.1485

-7 500

04.423.1110

04.423.1140

04.423.1200

04.423.1411

04.423.1413

04.423.1414

04.423.1415

04.423.1451

04.423.1452

04.423.1454

04.423.1528

04.423.1551

04.423.1554

04.423.1555

+2 500

+240

+602

+100

+100

+102

+100

+1 806

+400

+300

+300

+550

+200

+200

Alternatīvā skola

04.211.1482

04.211.1523

-70

-320

04.211.1411

04.211.1459

04.211.1562

+150

+140

+100

Jūrmalas 1.ģimnāzija

04.211.1485

04.211.1454

04.211.1499

04.211.1551

04.211.1555

04.211.1521

04.211.1462

04.211.1469

-168

-63

-2

-200

-465

-2 175

-668

-450

04.211.1445

04.211.1486

04.211.1552

04.211.1553

04.211.1512

04.211.4180

+168

+65

+200

+465

+2 175

+1 118

04.211.1455

-30

04.211.1414

+30

Kauguru vidusskola

04.211.1110

04.211.1310

04.211.1411

04.211.1414

04.211.1415

04.211.1420

04.211.1441

04.211.1445

04.211.1451

04.211.1454

04.211.1485

04.211.1521

04.211.1529

04.211.1554

04.211.1555

-2 000

-24

-248

-135

-61

-506

-60

-58

-826

-290

-896

-4 100

-600

-25

-220

04.211.1150

04.211.1453

04.211.1512

04.211.4180

+2 000

+40

+6 509

+1 500

04.211.1110

04.211.1140

-2 300

-1 600

04.211.1150

+3 900

Slokas pamatskola

04.211.1415

04.211.1555

04.211.1441

04.211.1523

-165

-500

-23

-3

04.211.1411

04.211.1511

04.211.1552

04.211.1453

04.211.1553

+150

+150

+250

+50

+91

Izglītības pārvalde

04.110.4110

-268

04.211.1512

04.211.4300

+73

+195

Vaivaru pamatskola

04.211.1529

04.211.1462

04.211.1445

04.211.1482

04.211.1459

04.211.1553

-100

-45

-3

-55

-95

-60

04.211.1411

04.211.1415

04.211.1414

04.211.1453

04.211.1523

+100

+45

+50

+84

+79

Majoru pamatskola

04.211.1200

04.211.1459

04.211.1462

04.211.1469

04.211.1485

04.211.1486

04.211.1521

04.211.1529

-563

-500

-300

-86

-71

-150

-5 000

-500

04.211.1140

04.211.1512

04.211.1511

04.211.1551

04.211.1552

04.211.1555

04.211.4700

+563

+1 057

+200

+100

+200

+50

+5 000

04.211.1310

04.211.1442

04.211.1529

-50

-500

-100

04.211.1445

04.211.1523

04.211.1555

+180

+300

+170

Jaundubultu vidusskola

04.211.1459

04.211.1479

04.211.1529

-1 324

-1 454

-824

04.211.1453

04.211.1472

04.211.1486

04.211.1511

04.211.1512

04.211.1540

04.211.1555

04.211.1570

+150

+20

+126

+194

+2 302

+110

+200

+500

04.211.1630

-132

04.211.1443

+132

Labklājības pārvalde

06.251.1415

06.251.1455

06.251.1462

05.700.1420

05.700.1455

06.155.3400

-250

-32

-764

-15

-23

-4 746

06.251.1330

06.251.1411

06.251.1413

06.251.1479

06.251.1523

06.251.1552

06.251.4110

05.700.1452

06.251.1170

06.251.1140

06.251.1200

+28

+217

+50

+161

+165

+61

+352

+50

+525

+3 300

+921

PI „Sprīdītis”

06.211.1563

06.211.1499

-590

-50

06.211.1565

06.211.1453

+590

+50

PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”

06.240.1110

06.240.1452

06.240.1462

06.240.1486

06.240.1551

06.240.1552

06.240.1583

06.240.4110

-2 865

-200

-304

-165

-300

-500

-7

-66

06.240.1140

06.240.1310

06.240.1455

+2 865

+1

+1 541

P SIA „Jūrmalas kapi”

07.100.4180

-737

07.100.4110

07.100.4300

+485

+252

Majoru kultūras nams

08.230.1485

-3 362

08.230.1512

08.230.4180

+750

+2 612

Jūrmalas teātris

08.270.1200

08.270.1415

08.270.1445

08.270.1453

08.270.1482

08.270.1521

08.270.1529

08.251.1200

08.251.1447

08.251.1479

-100

-47

-29

-30

-21

-2 158

-37

-108

-673

-15

08.270.1310

08.270.1486

08.270.1523

08.270.1551

08.270.1555

08.270.4110

08.270.4180

08.251.1441

08.251.1442

08.251.1590

+40

+8

+150

+160

+44

+90

+1 930

+108

+360

+328

08.251.1511

08.270.1529

-24

-100

08.251.1590

08.270.1530

+24

+100

Kauguru kultūras nams

08.230.1330

08.230.1454

08.230.1529

08.230.1523

08.230.1445

08.230.1452

08.230.1459

08.251.1453

08.251.1485

08.251.1482

08.251.1523

-414

-415

-40

-800

-50

-110

-45

-80

-700

-500

-127

08.230.1552

08.230.1555

08.230.4180

08.230.1411

08.230.1512

08.230.1590

08.230.1453

08.230.1528

08.230.1551

08.230.1513

08.230.1554

08.230.1511

08.251.1414

08.251.1479

08.251.1590

08.251.1561

08.251.1552

+350

+11

+322

+66

+220

+300

+100

+100

+200

+50

+110

+45

+80

+700

+500

+110

+17

Bibliotēku apvienība

08.210.1455

08.210.1459

08.210.1462

08.210.1486

08.210.1529

-150

-32

-355

-50

-100

08.210.1414

08.210.1452

08.210.1453

08.210.1482

08.210.1511

08.210.1523

08.210.1528

08.210.1552

08.210.1590

+30

+60

+100

+42

+80

+50

+100

+200

+25