Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Mainīts ar Domes 2005. gada 15. septembra 18. saistošajiem noteikumiem
Mainīts ar Domes 2005. gada 15. septembra 17. saistošajiem noteikumiem
1995.gada 27.jūlijāNr.893

Par "Jūrmalas attīstības plānu
(ģenerālplānu)"


Izskatījusi domes arhitektūras un plānošanas pārvaldes izstrādāto "Jūrmalas attīstības plāna (ģenerālplāna)" 1995.gada jūlija redakciju, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

pieņemt "Jūrmalas attīstības plāna (ģenerālplāna)" 1995.gada jūlija redakciju ar tajā noteiktajām zemes izmantošanas zonām.

Priekšsēdētājs A.Inkulis